۱۳۹۷/۰۲/۰۵
| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

آغاز عملیات ریل گذاری خط فرعی و ایجاد سایت بارگیری اختصاصی شرکت ریل پرداز سیر در ایستگاه سنگان جدید

شرکت ریل پرداز سیر در راستای توسعه ظرفیت و توان بارگیری خود در منطقه سنگان با مشارکت راه آهن ج.ا.ا، ریل گذاری پروژه احداث ۴۵۰ متر خط فرعی جهت ایجاد سایت بارگیری اختصاصی خود را آغاز نمود.
اجرای این پروژه مزیت های مهمی را برای شرکت ریل پرداز سیر به دنبال خواهد داشت که از این دسته می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- افزایش سرعت و توان بارگیری شرکت در منطقه سنگان
۲- حذف ۲۲ کیلومتر حمل جاده ای از معادن سنگان به ایستگاه خواف
۳- حذف فعالیتهای بارگیری در ایستگاه خواف در راستای مسئولیت های اجتماعی که یک ایستگاه مسافری نیز می باشد.
همچنین در فاز بعدی این پروژه مسیر ۳ کیلومتری تا معادن امیر سنگان ریل گذاری میگردد که منجر به افزایش سرعت و توان بارگیری شرکت در این منطقه خواهد گردید.