۱۳۹۷/۰۳/۱۳
| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام)

شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) دعوت می گردد درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ ، که در روز پنج شنبه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۷ ساعت ۹ صبح در محل : سالن هگمتانه هتل المپیک به نشانی : تهران – اتوبان تهران کرج ضلع غربی استادیوم آزادی بلوار دهکده جنب درب غربی استادیوم آزادی هتل المپیک برگزارمی گردد ، حضور به هم رسانند .

از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد برای دریافت برگ ورود به جلسه ، با در دست داشتن کارت ملی و وکالتنامه رسمی یا معرفی نامه (حسب مورد ) روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ به آدرس : تهران – خیابان بخارست نبش کوچه یازدهم ساختمان شماره ۳۸ طبقه ۵ امورسهام مراجعه نمایند .

 

دستورجلسه :

  • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
  • تصویب صورت های مالی سال )دوره)مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب اعضای هیئت مدیره
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  • تعیین پاداش هیئت مدیره
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
  • سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

 

هیات مدیره شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام)