۱۳۹۶/۰۴/۰۶
| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور سهامداران ریل پرداز سیر برگزار شد .

الف – زمان و محل برگزاری مجمع عموم:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ درمحل  تهران خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از تقاطع شهید بهشتی نبش کوچه دلبسته پلاک ۲۱۴۱ هتل سیمرغ سالن آمفی تئاتر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

 

ب – دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی:

درصد مالکیت تعداد سهام اسامی سهامداران
۰٫۱۴ % ۲۶۸۰۳۴۰ آرمان شهر فدک (سهامی خاص)
۱٫۴۵ % ۲۸۴۸۵۸۳۵ شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام)
۱٫۸۱ % ۳۵۵۶۱۹۳۷ شرکت امین تجارت بیان (سهامی خاص)
۵ % ۹۸۰۰۰۰۰۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
۵٫۰۴ % ۹۸۷۶۲۰۷۲ محمد صادق خلفی
۶٫۲۱ % ۱۲۱۶۲۸۲۲۲ سایر
۲۲٫۰۵ % ۴۳۲۱۹۰۰۰۰ سرمابه گذاری امین اعتماد
۴۲٫۶۲ % ۸۳۵۴۱۳۴۰۷ شرکت ارزش آفرینان فدک (سهامی خاص)
۸۴٫۳۲ % ۱۶۵۲۷۲۱۸۱۳ جمع

 

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدحسین مدهوش طوسی  به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم  محمدرضا طالبی  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  محمدصادق خلفی  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  اسماعیل اویسی  به‌عنوان منشی مجمع .

 

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری امین اعتماد ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ اصلی محمدرضا طالبی ۴۲۳۰۰۷۶۰۶۱ نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف لیسانس
شرکت ارزش آفرینان فدک (سهامی خاص) ۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹ اصلی فرهنگ طلوعی ۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷ عضو هیئت مدیره موظف دکتری
شرکت آرمان شهر فدک (سهامی خاص) ۱۰۳۲۰۸۰۶۳۱۵ اصلی محمد حسین مدهوش طوسی ۰۹۳۸۶۰۴۵۲۱ رئیس هیئت مدیره غیر موظف لیسانس
شرکت امین تجارت بیان (سهامی خاص) ۱۴۰۰۵۳۶۶۵۹۰ اصلی محسن فاتحی زاده کلخوران ۰۰۷۶۶۹۵۸۷۵ عضو هیئت مدیره غیر موظف دکتری
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام) ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴ اصلی آرمان اسدی ۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ عضو هیئت مدیره غیر موظف لیسانس

 

 

 

مشخصات مدیر عامل

نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
فرهنگ طلوعی ۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷ دانشجوی دکتری

 

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

 

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
(میلیون ریال)
۹۱,۷۸۴ سود (زیان) خالص
۴۹,۸۸۴ سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۲,۶۲۶) تعدیلات سنواتی
۲۷,۲۵۸ سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۹,۲۰۰) سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰ تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۱,۹۴۲) سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰ انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۹,۸۴۲ سود قابل تخصیص
(۴,۵۸۹) انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰ انتقال به سایر اندوخته‌ها
۷۵,۲۵۳ سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۹,۸۰۰) سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۶۵,۴۵۳ سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۷ سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵ سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۹۶۰,۰۰۰ سرمایه

 

ژرف بین بهبود ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرشین حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح سال قبل – مبلغ سال جاری – مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) ۸۰۰ ۲۹۴ به صورت ناخالص