دسته بندی: سهام

۰۳ , ۰۵ , ۹۷
آگهی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) می رساند ، پرداخت سود عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ بشرح جدول ذیل می باشد: توضیحات : ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب
۱۳ , ۰۳ , ۹۷
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام) شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰   بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) دعوت می گردد درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب
۰۶ , ۰۴ , ۹۶
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور سهامداران ریل پرداز سیر برگزار شد .
الف – زمان و محل برگزاری مجمع عموم: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب