احداث سازه تخلیه بندرعباس

۰۵ , اردیبهشت , ۹۷
| دسته بندی :
حمل لجستیک
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۱ , آبان , ۱۳۹۷
تاریخ پایان پروژه ۱ , آبان , ۱۳۹۷
درصد پیشرفت پروژه 23 درصد
آخرین وضعیت در حال اجرا