احداث سایت تخلیه – بارگیری خواف

۰۵ , اردیبهشت , ۹۷
| دسته بندی :
توسعه و سرمایه گذاری
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۱ , آبان , ۱۳۹۷
تاریخ پایان پروژه ۱ , آبان , ۱۳۹۷
درصد پیشرفت پروژه 53 درصد
آخرین وضعیت 100