پروژه مطالعه افزایش بهره‌وری ناوگان

۱۳۹۷/۰۲/۰۵
| دسته بندی :
توسعه و سرمایه گذاری
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
تاریخ پایان پروژه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
درصد پیشرفت پروژه 54 درصد
آخرین وضعیت 100