| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام)

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پردازسیر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام)

شماره ثبت 353398 شناسه ملی 10104008480

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) دعوت می گردد درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 29/12/1396 ، که در روز پنج شنبه مورخ 24/03/1397 ساعت 9 صبح در محل : سالن هگمتانه هتل المپیک به نشانی : تهران – اتوبان تهران کرج ضلع غربی استادیوم آزادی بلوار دهکده جنب درب غربی استادیوم آزادی هتل المپیک برگزارمی گردد ، حضور به هم رسانند .

از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد برای دریافت برگ ورود به جلسه ، با در دست داشتن کارت ملی و وکالتنامه رسمی یا معرفی نامه (حسب مورد ) روز چهارشنبه مورخ 23/03/1397 به آدرس : تهران – خیابان بخارست نبش کوچه یازدهم ساختمان شماره 38 طبقه 5 امورسهام مراجعه نمایند .

دستورجلسه :

  • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
  • تصویب صورت هاي مالی سال )دوره)مالی منتهی به29/12/1396
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب اعضای هیئت مدیره
  • انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
  • تعیین پاداش هیئت مدیره
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
  • سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

هیات مدیره شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام)