| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۹ (جدید)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام)

شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) دعوت می گردد درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی  به  ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ ، که  در روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ساعت ۱۰ صبح در محل :  تهران – خیابان

ولیعصر (عج)  بالاتراز تقاطع شهید بهشتی نبش کوچه دلبسته  پلاک ۲۱۴۱ هتل سیمرغ  –  سالن ماهور برگزارمی گردد،

حضور به هم رسانند.

از صاحبان سهام  یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد برای دریافت برگ ورود به جلسه ، با همراه  داشتن کارت ملی

و یا وکالتنامه رسمی یا معرفی نامه (حسب مورد )  روز  سه شنبه  مورخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۰ به آدرس : تهران – خیابان بخارست

نبش کوچه یازدهم ساختمان شماره ۳۸ طبقه ۵ امورسهام مراجعه نمایند .

لازم به ذکر است پیرو نامه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ مدیریت محترم نظارت بر ناشـران سازمان بورس و

اوراق بهادار با بهره گیری از امکانات سایت و سایر روش های الکترونیکی در رفع مخاطرات از تجمعات عمومی ، از طریق

آدرس صفحه رسمی شرکت ریل پرداز سیر در آپارات  به نشانی     https://www.aparat.com/rpseir/live  و پیام رسان

اینستاگرام  به نشانی https://www.instagram.com/rpseir/ ، امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی

عادی سالیانه به صورت زنده فراهم شده است.  ضمناً  از کلیه سهامداران  محترمی که از طریق فضای مجازی  برگزاری  این

مجمع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم .

دستورجلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

انتخاب اعضاء هیات مدیره

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

هیات مدیره شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام)