| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۹ (جدید)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام)

شماره ثبت 353398 شناسه ملی 10104008480

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) دعوت می گردد درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی  به  30/12/1399 ، که  در روز چهارشنبه  مورخ 1400/05/13ساعت 10 صبح در محل :  تهران – خیابان

ولیعصر (عج)  بالاتراز تقاطع شهید بهشتی نبش کوچه دلبسته  پلاک 2141 هتل سیمرغ  –  سالن ماهور برگزارمی گردد،

حضور به هم رسانند.

از صاحبان سهام  یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد برای دریافت برگ ورود به جلسه ، با همراه  داشتن کارت ملی

و یا وکالتنامه رسمی یا معرفی نامه (حسب مورد )  روز  سه شنبه  مورخ 12/05/1400 به آدرس : تهران – خیابان بخارست

نبش کوچه یازدهم ساختمان شماره 38 طبقه 5 امورسهام مراجعه نمایند .

لازم به ذکر است پيرو نامه شماره 440/050/ب/98 مورخ 26/12/1398 مديريت محترم نظارت بر ناشـران سازمان بورس و

اوراق بهادار با بهره گيري از امکانات سايت و ساير روش هاي الکترونيکي در رفع مخاطرات از تجمعات عمومي ، از طريق

آدرس صفحه رسمي شرکت ریل پرداز سیر در آپارات  به نشاني     https://www.aparat.com/rpseir/live  و پيام رسان

اينستاگرام  به نشاني https://www.instagram.com/rpseir/ ، امکان مشاهده مستقيم جلسه مجمع عمومي

عادي ساليانه به صورت زنده فراهم شده است.  ضمناً  از کليه سهامداران  محترمي که از طريق فضاي مجازي  برگزاري  اين

مجمع را دنبال مي کنند کمال تشکر را داريم .

دستورجلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت هاي مالی دوره مالی منتهی به 30/12/1399

انتخاب اعضاء هیات مدیره

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

هیات مدیره شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام)