| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بهمن ۹۸

جلسه مجمع عمومی ریل پرداز سیر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده)
شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام)
شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
از کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی که به طور فوق العاده برگزار می گردد، در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ راس ساعت ۱۱ صبح در سالن امیران ۱ هتل اسپیناس پالاس به نشانی: تهران، سعادت آباد، میدان بهرود، خیابان عابدی، خیابان ۳۳، شماره ۲۱، برگزارمی گردد، حضور به هم رسانند.
از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد برای دریافت برگ ورود به جلسه، با در دست داشتن کارت ملی یا وکالتنامه رسمی یا معرفی نامه (حسب مورد) در روز اداری قبل از برگزاری مجمع به امور سهام شرکت واقع در تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، نبش کوچه ۱۱، پلاک ۳۸، طبقه پنجم، واحد ۲۴ مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
انتخاب اعضاء هیئت مدیره

هیات مدیره شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام)