| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

آگهی لغو مجمع عمومی فوق العاده شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) ۱۴۰۲

آگهی لغو مجمع عمومی فوق العاده شرکت

ریل پرداز سیر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 353398

شناسه ملی 10104008480

 

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 19 تیر ماه 1402 به شماره 28433 در خصوص برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) در روز شنبه مورخ 1402/04/31 راس ساعت 15:00، به اطلاع کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی ایشان می‌رساند که مجمع یاد شده برگزار نخواهد شد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه به مجمع عمومی فوق العاده بعد که زمان آن متعاقبا اعلام خواهد شد، موکول گردید.