۱۳۹۷/۰۵/۰۳
| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

آگهی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام )

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) می رساند ، پرداخت سود عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ بشرح جدول ذیل می باشد:

توضیحات :

  • اشخاص حقیقی می توانند از تاریخ اعلام شده از طریق مراجعه به هر یک از شعب بانک ملت در سراسر کشور با همراه داشتن کارت ملی نسبت به دریافت سود سهام اقدام نمایند.
  • اشخاص حقوقی می توانند از تاریخ اعلام  شده با درخواست کتبی با اعلام شماره حساب و  شماره شبا  نسبت به دریافت سود سهام اقدام نمایند.
  • تلفن مستقیم امورسهام ۸۸۷۲۷۸۱۰-۰۲۱
  • پست الکترونیک امورسهام stock@rpseir.com
  • سایت شرکت به نشانیrpseir.com

هیات مدیره شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام)