| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

اطلاعیه تغییر زمان برگزاری دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

اطلاعیه تغییر زمان برگزاری دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام)

شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰

. بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی  به  ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ این شرکت از تاریخ روز سه شنبه مورخ ۲۹/۴/۱۴۰۰ به تاریخ روز چهارشنبه  مورخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۰موکول شده است.

هیئت مدیره شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام)