| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

افزایش ناوگان شرکت ریل‌ پرداز سیر

wagon-rpseir

 

10 دستگاه واگن باری لبه بلند به ناوگان شرکت ریل پرداز سیر اضافه شد.

به گزارش روبط عمومی شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) این اقدام بر اساس قراردادی که شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) برای تامین 480 دستگاه واگن باری لبه بلند با شرکت های داخلی دارد، انجام شده است.

فرهنگ طلوعی، ‌مدیر عامل شرکت ریل پرداز سیر در این باره به دنیای اقتصاد گفت: این 10 دستگاه چهارمین سری تحویل واگنها است و تا کنون 80 دستگاه واگن در قالب این قرارداد تحویل گردیده و 20 دستگاه باقیمانده از سری دوم این قرارداد تا پایان مهر ماه امسال تحویل میشود.

وی افزود: ظرفیت حمل هر دستگاه واگن 67.5 تن می باشد. که با تحویل این 10 دستگاه واگن در ماه حدود 3 میلیون تن-کیلومتر به ظرفیت حمل بار شرکت اضافه می گردد.