| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

افشای زمانبندی پرداخت سود سهامداران

alert-rpseir

سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) آگهی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

با سلام

احتراماً به منظور رعایت مفاد ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۰۱۵۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار در راستای اجرای بند “م تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، زمانبندی پرداخت سود سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی : سالیانه برای دوره مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سهامدار این شرکت می باشند ، به شرح ذیل

اعلام میگردد ۱ – سهامداران حقیقی

عادی

سود سهام مصوب سهامداران حقیقی از طریق شماره حساب اعلام شده در سامانه سجام ، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ پرداخت میگردد و سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند ضروری است به منظور دریافت سود سهام خود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و یا تکمیل مشخصات خود در سامانه سجام اقدام نمایند.

۲-سهامداران حقوقی

سود سهام مصوب سهامداران حقوقی از طریق شماره حساب اعلام شده در سامانه سجام ، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ پرداخت میگردد .

هر نوع تغییر در نحوه یا زمانبندی پرداخت سود سهام، بر اساس هماهنگی با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه متعاقباً اعلام خواهد گردید.

زمانبندی پرداخت سود