| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

انتخاب آقای فرهنگ طلوعی به عنوان رئیس جدید کارگروه تخصصی واگن های لبه بلند

رئیس جدید کارگروه تخصصی واگن های لبه بلند

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته جلسه کارگروه تخصصی واگن های لبه بلند انجمن به ریاست دبیر انجمن و با حضور مدیران عامل و نمایندگان شرکت های مالک واگن های لبه بلند در مورخ 01/05/96 در محل دفتر انجمن برگزار گردید. در این جلسه که به منظور انتخاب رئیس جدید کارگروه تشکیل گردیده بود در نهایت بر اساس رای گیری مکتوب جناب آقای فرهنگ طلوعی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ریل پرداز سیر به عنوان رئیس جدید کارگروه تخصصی واگن های لبه بلند انتخاب گردیدند. واگن های لبه بلند بخش مهمی از ظرفیت جابجایی بار در شبکه ریلی کشور که مشتمل بر بارهای معدنی و محصولات فولادی می باشند را بر عهده دارند.