| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

اینکوترمز

پذیره نویسی اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر

اينکوترمز(International Commercial Terms):

    اینکوترمز مخفف سه کلمه (International Commercial Terms) و به معنی شرایط بازرگانی بین‌المللی است. در سال ۱۹۳۶ اتاق بازرگانی فرانسه از کلیه کارشناسان تجاری کشورهای جهان دعوت به عمل آورد تا با هم فکری یکدیگر، مجموعه‌ای از مقررات تجاری را برای تفسیر اصطلاحات تجاری بررسی و ارائه نمایند.درجريان تجارت بين الملل پيچيدگيهاي فراواني وجود دارد كه هركدام ممكن است درصورت عدم پيش بيني طرفين باعث مشكلات عديده اي در فرآيند خريد و فروش ايجاد نمايد . بنابراين هدف از ايجاد اينکوترمز درواقع کاهش سوء تفاهمات درتجارت بين الملل بوده و اين مقررات مي‌تواند تا حد زيادي مشکلات تجاري را که از نظر مسافت، فرهنگ و زبان با يکديگر تفاوت دارند را کاهش دهد. اينکوترمز كه شامل چهار گروه C,F,E و D مي باشد.

1- ترم EX WORKS (درب کارخانه):

     در اين ترم فروشنده فقط مسئول تحويل کالا در محل کارخانه خود
مي باشد و هيچگونه مسئوليتي در ارتباط با بارگيري کالا، قرارداد حمل،‌ترخيص کالا براي صادرات ، بيمه و ساير ندارد. خريدار مسئول تمامي اين موارد مي باشد و در اين ترم  کمترين مسئوليت براي فروشنده وجود دارد.

2- ترم FCA ((Named Place) Free Carrier ):

     اين ترم مي تواند براي حمل با وسايل حمل متنوع مورد استفاده  قرار گيرد. مسئوليت فروشنده زماني پايان مي يابد که کالا را بعد از ترخيص براي صادرات در اختيار حمل کننده د رمحل توافق شده قرار دهد. در اين نقطه است که ريسک از بين رفتن و يا خسارت ديدن کالا از فروشنده به خريدار منتقل مي شود.

3- ترم FAS (Free Alongside ship ):

     فروشنده تعهدات خود را با تحويل کالا در کنار اسکله به پايان مي رساند و از آن نقطه به بعد خريدار مي بايستي متحمل تمام هزينه ها و ريسک هاي خسارت به کالا باشد. فروشنده همچنين متعهد مي باشد کالا را به هزينه خود براي صادرات ترخيص نمايد.

4- ترم FOB (Free On Board):

     کالا توسط فروشنده براي صادرات ترخيص شده و در بندر توافق شده سوار کشتي مي شود. ريسک خسارت به کالا از وقتي که کالا از ريل کشتي عبور مي نمايد به عهده خريدار مي‌باشد. اين ترم فقط براي حمل با کشتي کار برد دارد.

5- ترم CFR (Cost and Freight):

     فروشنده بايد تمامي هزينه هاي مرتبط و هزينه حمل را پرداخت کرده، کالا را براي صادرات ترخيص نمايد و سوار کشتي نمايد. از زماني که کالا از نرده / ريل کشتي عبور مي کند تمامي هزينه ها يا افزايش هزينه ها به عهده خريدار خواهد بود. خريدار بايستي مسئوليت ريسك كالا را در روي كشتي در بندر حمل و بعد از رد شدن از ريل كشتي به عهده بگيرد و در روي كشتي در بندر مقصد نيز مسئوليت هزينه هاي كالا را عهده دار شود.

6- ترم CIF (Cost, Insurance and Freight ):

    مسئوليت هاي فروشنده در اين ترم مانند CFR مي باشد با اين تفاوت که در اين ترم فروشنده ملزم است کالا را نيز بيمه نمايد(بيمه حداقل پوشش) . فروشنده قرارداد را با بيمه گر منعقد نموده و حق بيمه را پرداخت مي نمايد.

7- ترمCPT (Carriage paid to ):

    فروشنده هزينه حمل کالا را مي پردازد، کالا را براي صادرات ترخيص نموده و به مقصد توافق شده ارسال مي نمايد. بهر صورت بايد توجه داشت ريسک خسارت يا از بين رفتن کالا و مسئوليت هرگونه هزينه اي به محض تحويل کالا به اولين حمل کننده از فروشنده به خريدار منتقل مي شود. از این ترم برای حمل مرکب استفاده می شود.

8- ترم CIP (Carriage and Insurance paid to):

     فروشنده در اين ترم همان مسئوليت هاي CPT را دارد با اين تفاوت که فروشنده دراين ترم مسئوليت ترتيبات بيمه کالا را نيز بعهده دارد. فروشنده قرارداد بيمه را منعقد و حق بيمه را پرداخت مي کند. در گروه C نقطه انتقال مسئوليت ريسك با تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ مي باشد.

9- ترم DAF (Delivered at frontier):

     فروشنده تعهدات خود را زماني پايان مي دهد كه كالا را آماده صادرات در نقطه اي از مرز نموده و قبل از مرز گمركي كشور هم مرز تحويل مي دهد. اين ترم اغلب در خصوص حمل زميني و ريلي مورد استفاده قرار مي گيرد اما در ساير اشكال حمل نيز استفاده مي شود. نکته مهم اینکه در قرارداد خریدار بایستی مرز کشور را مشخص نماید در غیر اینصورت فروشنده می تواند در اولین مرز خروجی (کشور خود) کالا را تحویل دهد و عملا ریسک و مسئولیت به خریدار منتقل می شود.

10- ترم DES (Delivered EX-Ship):

      در اين ترم فروشنده موظف است کالا را روي کشتي در محل تخليه در مقصد قبل از ترخيص براي واردات به خريدار تحويل دهد. تمام هزينه هاي مرتبط با حمل کالا تا آن نقطه بعهده فروشنده است.

11- ترم DEQ (Delivered EX-Quay):

     در اين ترم فروشنده کالا را در اسکله مقصد توافق شده بعد از تخليه براي واردات به خريدار تحويل مي دهد. تمام هزينه هاي حمل کالا تا به آن نقطه بعهده فروشنده است.

12- ترمDDU (Delivered  Duty Unpaid ):

    در اين ترم فروشنده مسئوليت زيادي دارد . کالا بايستي در نقطه تعيين شده در قرارداد در کشورواردکننده تحويل خريدار شود و فروشنده تمام هزينه هاي حمل کالا تا آن نقطه را پرداخت خواهد کرد. فقط هزينه هاي ترخيص کالا براي واردات و ماليات هاي مربوطه توسط خريدار پرداخت مي گردد.

13- ترم DDP (Delivered Duty Paid ):

     برخلاف EX-Works (تحويل درب کارخانه ) اين ترم بيشترين مسئوليت را براي فروشنده دارد. فروشنده بايستي کالا را درمقصد تعيين شده در کشور واردکننده با تقبل تمامي هزينه ها ، عوارض و ماليات ها ،‌ تحويل دهد.

 

تاریخچه اینکوترمز

تاریخچه اینکوترمز

 

تفاوت در اینکوترمز 2000 و 2010 و 2020

در اینکوترمز 2010 ، چهار ترم DDU ،DAF،DAS، DEQ در اینکوترمز 2000 حذف شده و دو ترم DAT و DAP اضافه شده است. اصطلاح DPU جایگزین DAT شده است.

به طوری که در اینکوترمز ۲۰۲۰، اصطلاح DPU به‌عنوان یک اصطلاح جدید معرفی شده است که در واقع همان اصطلاح DAT است که تغییر یافته است. در اصطلاح DAT که مضمون آن تحویل در ترمینال است. وجود عبارت ترمینال باعث ایجاد ابهاماتی می‌شد که این مسئله در اینکوترمز ۲۰۲۰ با تغییر نام آن به DPU که اختصار یافته (Delivered at Place Unloaded) به معنی تحویل در محل مقصد به‌صورت تخلیه شده از وسیله حمل است برطرف شده است. در DPU، محل مقصد می‌تواند ترمینال، انبار گمرکی، انبار صاحب کالا یا هر محل دیگری که مورد توافق خریدار و فروشنده است، باشد.

مسئولیت بیمه‌ای متفاوت در دو اصطلاح CIF و CIP

در اینکوترمز ۲۰۲۰ توجه ویژه‌ای به مسئولیت‌‌های فروشنده شده است. یکی از این نقاط توجه موضوع بیمه در اصطلاح CIP است. در اینکوترمز ۲۰۱۰ مسئولیت فروشنده برای تهیه بیمه تحت اصطلاح CIP مسئولیتی حداقلی در حد بیمه Clause C بود، درحالی‌که در اینکوترمز ۲۰۲۰، این مسئولیت به تهیه بیمه حداکثری در حد Clause A  تغییر یافته است. دلیل این تغییر این است که با توجه به اینکه در CIP ممکن است بیش از یک روش حمل مورد استفاده قرار بگیرد و این یعنی کالا می‌تواند در معرض خطرات بیشتری قرار داشته باشد و این یعنی ضرورت وجود بیمه‌ای جامع که پوشش کامل‌تری داشته باشد.

بارنامه و اصطلاحات FCA

در اینکوترمز ۲۰۲۰ به موضوع بارنامه آنبورد (on-board) در اصطلاح FCA که ممکن است از الزامات اعتبار اسنادی باشد، توجه شده است. گاهی اوقات فرستنده بر اساس الزامات اعتبار اسنادی لازم است بارنامه آنبورد (On Board) که معنی آن این است که محموله برای حمل روی کشتی بارگیری شده است نیاز دارد و چنانچه محموله در جایی غیر از بندرگاه بارگیری شده باشد (که معمولاً در FCA این چنین است)، هنوز کشتی وجود ندارد که چنین بارنامه‌ای صادر شود.

بر این اساس، در اینکوترمز ۲۰۲۰، خریدار باید به متصدی حملی که انتخاب کرده است دستورالعمل صدور بارنامه آنبورد پیش از بارگیری روی کشتی را بدهد که البته متصدی حمل حق دارد که این دستورالعمل را نپذیرد. در واقع این موضوع بیشتر جنبه همکاری بین خریدار و فروشنده برای کمک به فروشنده جهت تأمین الزامات اعتبار اسنادی را دارد.

در چهار اصطلاح FCA, DDP,DPU و DAP اگر چنانچه فروشنده یا خریدار دارای وسایل حمل نیز باشند می توانند بدون استفاده از شخص ثالث ( شرکت متصدی حمل)، از امکانات داخلی خود استفاده نمایند.

در اینکوترمز 2020 توجه بیشتری به موضوع امنیت شده و گواهی ایمنی توسط هر طرفی که حمل را بعهده دارد و یا تشریفات گمرکی را انجام می دهد گواهی ایمنی کالا را هم انجام می دهد.

و بالاخره در اینکوترمز 2020 به بحث شفاف سازی جهت تخصیص هزینه ها اهیمت داده شده است.

 

اینکوترمز 2021

اینکوترمز 2021