| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور سهامداران ریل پرداز سیر برگزار شد .

مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور سهامداران ریل پرداز سیر

الف – زمان و محل برگزاری مجمع عموم:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل  تهران خيابان وليعصر (عج) بالاتر از تقاطع شهيد بهشتي نبش کوچه دلبسته پلاک 2141 هتل سيمرغ سالن آمفي تئاتر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

 

ب – دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی:

درصد مالکیت تعداد سهام اسامی سهامداران
0.14 % 2680340 آرمان شهر فدک (سهامي خاص)
1.45 % 28485835 شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام)
1.81 % 35561937 شرکت امين تجارت بيان (سهامي خاص)
5 % 98000000 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم
5.04 % 98762072 محمد صادق خلفي
6.21 % 121628222 ساير
22.05 % 432190000 سرمابه گذاري امين اعتماد
42.62 % 835413407 شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص)
84.32 % 1652721813 جمع

 

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدحسين مدهوش طوسي  به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم  محمدرضا طالبي  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  محمدصادق خلفي  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  اسماعيل اويسي  به‌عنوان منشی مجمع .

 

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري امين اعتماد 10102773194 اصلی محمدرضا طالبي 4230076061 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف ليسانس
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص) 14003698249 اصلی فرهنگ طلوعي 2938267967 عضو هیئت مدیره موظف دکتري
شرکت آرمان شهر فدک (سهامي خاص) 10320806315 اصلی محمد حسين مدهوش طوسي 0938604521 رئیس هیئت مدیره غیر موظف ليسانس
شرکت امين تجارت بيان (سهامي خاص) 14005366590 اصلی محسن فاتحي زاده کلخوران 0076695875 عضو هیئت مدیره غیر موظف دکتري
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام) 10102835234 اصلی آرمان اسدي 2990637761 عضو هیئت مدیره غیر موظف ليسانس

 

 

 

مشخصات مدیر عامل

نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
فرهنگ طلوعی 2938267967 دانشجوي دکتري

 

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

 

سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
۹۱,۷۸۴ سود (زیان) خالص
۴۹,۸۸۴ سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۲,۶۲۶) تعدیلات سنواتی
۲۷,۲۵۸ سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۹,۲۰۰) سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰ تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۱,۹۴۲) سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰ انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۹,۸۴۲ سود قابل تخصیص
(۴,۵۸۹) انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰ انتقال به سایر اندوخته‌ها
۷۵,۲۵۳ سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۹,۸۰۰) سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۶۵,۴۵۳ سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۷ سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵ سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۹۶۰,۰۰۰ سرمایه

 

ژرف بين بهبود ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرشين حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح سال قبل – مبلغ سال جاری – مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 7,000,000 بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 800 294 به صورت ناخالص