۱۳۹۷/۰۵/۳۰
| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

تقدیر بانک سپه از موفقیت شرکت ریل پرداز سیر در کسب عنوان شرکت برتر در حمل و نقل ریلی در سال ۱۳۹۶ از نگاه سازمان مدیریت صنعتی

شرکت ریل پرداز سیر موفق به کسب عنوان شرکت برتر در حمل و نقل ریلی در سال ۱۳۹۶ از نگاه سازمان مدیریت صنعتی شد.

در راستای موفقیت فوق بانک سپه طی نامه ای از مدیریت محترم عامل شرکت تقدیر و تشکر نمود.