| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

تقدیر بانک سپه از موفقیت شرکت ریل پرداز سیر در کسب عنوان شرکت برتر در حمل و نقل ریلی در سال 1396 از نگاه سازمان مدیریت صنعتی

تقدیر بانک سپه از موفقیت شرکت ریل پرداز سیر

شرکت ریل پرداز سیر موفق به کسب عنوان شرکت برتر در حمل و نقل ریلی در سال 1396 از نگاه سازمان مدیریت صنعتی شد.

در راستای موفقیت فوق بانک سپه طی نامه ای از مدیریت محترم عامل شرکت تقدیر و تشکر نمود.