| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

ثبت رکورد با چاشنی بهره وری

ثبت رکورد با چاشنی بهره وری

رکورد شکنی های جدید شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) در سال 1397

شرکت ریل پرداز سیر در سال 1397 با حمل مقدار 2,010,810,672 تن-کیلومتر محمولات مختلف نسبت به سال 1396 با مقدار 1,266,784,466 تن-کیلومتر، توانست به رشد بی سابقه 59 درصدی دست یابد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که بخش اعظم رشد مذکور ناشی از افزایش بهره وری واگنهای ملکی بوده است. بطوریکه در سال 97 نسبت به سال 96، بهره وری هر واگن ملکی (سرانه تن-کیلومتر حمل شده هر واگن) با رشد 47 درصدی از مقدار 1.100.000 تن-کیلومتر به مقدار 1.600.000 تن-کیلومتر افزایش داشته است.