۱۳۹۸/۰۱/۳۱
| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

ثبت رکورد با چاشنی بهره وری

rpseir-records

رکورد شکنی های جدید شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) در سال ۱۳۹۷

شرکت ریل پرداز سیر در سال ۱۳۹۷ با حمل مقدار ۲,۰۱۰,۸۱۰,۶۷۲ تن-کیلومتر محمولات مختلف نسبت به سال ۱۳۹۶ با مقدار ۱,۲۶۶,۷۸۴,۴۶۶ تن-کیلومتر، توانست به رشد بی سابقه ۵۹ درصدی دست یابد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که بخش اعظم رشد مذکور ناشی از افزایش بهره وری واگنهای ملکی بوده است. بطوریکه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، بهره وری هر واگن ملکی (سرانه تن-کیلومتر حمل شده هر واگن) با رشد ۴۷ درصدی از مقدار ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تن-کیلومتر به مقدار ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تن-کیلومتر افزایش داشته است.