| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

جذب نخبگان در هلدینگ فدک

به گزارش واحد منابع انسانی شرکت ریل پرداز سیر، هلدینگ ارزش آفرینان فدک در نظر دارد، جهت رفع نیازمندی نیروی انسانی متخصص خود، با تعداد پذیرش ۳۹ نفر در عناوین شغلی متنوع، از طریق برگزاری کانون ارزیابی اقدام به جذبِ نیرو نماید.

دانش آموختگان برتر، مستعدین و نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان می توانند با توجه به شرایط درج شده در سامانه، نسبت به ثبت نام اقدام نموده تا پس از بررسی های اولیه، به جلسات ارزیابی حضوری دعوت شوند.

کانال های ارتباطی برای ارسال رزومه:

https://hamandishan.bmn.ir

 

https://b2n.ir/b15046

 

https://t.me/tehranbmn