| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

جلسه معارفه مدیر گروه فنی و مهندسی

گزیده سخنان مدیرعامل

شرکت از مشکلات و سختی های زیادی سربلند بیرون آمد، انشاالله در باقی مسائل در ادامه سال هم پیروز باشد.

مسئولیت ها و اختیارات مهندس چائی‌چی در حوزه بازرگانی بعد از رفتن ایشان با نگاه به استعداد ها و نتایج کانون ارزیابی، به مهندس توفیق واگذار شده است. همکاران با جدیت، کمال همکاری را در این حوزه با ایشان داشته باشند.

تلاش تیمی بچه ها در حوزه تعمیرات در نواحی، کارخانه و دفتر مرکزی بسیار درخشان است. انشاالله در ۱۴۰۳ با همدلی و همفکری بیشتر این روند ادامه دار باشد.

با هدف بهبود شیوه مدیریت فنی شرکت و نظر به شایستگی های آقای مهندس مقیان، ایشان به عنوان مدیر گروه فنی شرکت برگزیده شدند. انشاالله در انجام وظایف موفق و پیروز باشند.