| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

حکم انتصاب جانشین مدیر عامل در امور سیر و حرکت

اطلاعیه

حکم انتصاب جانشین مدیر عامل شرکت ریل پرداز سیر در امور سیر و حرکت

بسمه تعالی

جناب آقای حسین زاده

با سلام

با عنایت به پیشنهاد کمیته انتصابات و نظر به تعهد و تجربیات و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به سمت “قائم مقام مدیر عامل در امور سیر و حرکت شرکت ریل پرداز سیر” منصوب می شوید.