| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

حکم انتصاب مدیر واحد سیر و حرکت

alert-rpseir

بسمه تعالی

جناب آقای احسان فخرایی

با سلام

با عنایت به پیشنهاد کمیته انتصابات و نظر به تعهد و تجربیات و تخصص جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت قبلی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به سمت ” مدیر واحد سیر و حرکت شرکت ریل پرداز سیر منصوب می شوید .

رئوس وظایف و مسئولیتهای جنابعالی به شرح ذیل می باشد.

-1

برنامه ریزی جهت تحقیق تن کیلومتر تکلیف شده در بودجه شرکت

-۲- ایجاد هماهنگی و همدلی بین تمام ارکان سیر و حرکت جهت تحقق اهداف

– پیش بینی شرایط سیر و حرکت کلی راه آهن و برنامه ریزی بر اساس آن جهت جلوگیری از افت عملکرد

ایجاد رابطه و تعامل سازنده با تمام ذینفعان داخل و خارج شرکت به خصوص مدیران راه آهن

امید است با عنایت به خداوند متعال و با رعایت موازین و مقررات قانونی نسبت به انجام امور محوله موفق و موید

ان شاء الله

 

fakhraei