| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی شرکت ریل پرداز سیر سهامی عام منتهی به 96/12/29

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی شرکت ریل پرداز سیر

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/03/24 درمحل  سالن هگمتانه هتل المپيک به نشاني : تهران – اتوبان تهران کرج ضلع غربي استاديوم آزادي بلوار دهکده جنب درب غربي استاديوم آزادي هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود  که خلاصه تصمیمات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:

دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

سایر موارد

حاضرین در جلسه :

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
آرمان شهر فدک (سهامي خاص) 71840 0 %
شرکت سيمرغ آهنين ايرانيان 1500000 0.08 %
شرکت امين تجارت بيان (سهامي خاص) 4584275 0.23 %
شرکت ريل پرداز نو آفرين 12719260 0.65 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام) 41444088 2.11 %
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم 98000000 5 %
ساير 199086176 10.16 %
سرمابه گذاري امين اعتماد 436600000 22.28 %
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص) 793448502 40.48 %
جمع 1587454141 80.99

اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 

آقای/ خانم  محمدحسين مدهوش طوسي  به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم  حسين محمودزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  محمدصادق خلفي  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  اسماعيل اويسي  به‌عنوان منشی مجمع .

اعضای هیئت‌ مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري امين اعتماد 10102773194 اصلی محمد ترکمانه 0081710011 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف ليسانس
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص) 14003698249 اصلی فرهنگ طلوعي 2938267967 عضو هیئت مدیره موظف دکتري
شرکت آرمان شهر فدک (سهامي خاص) 10320806315 اصلی وحيدرضا باقري 0074722980 رئیس هیئت مدیره غیر موظف دکتري
شرکت امين تجارت بيان (سهامي خاص) 14005366590 اصلی محمدياسر طيب نيا 1285853660 عضو هیئت مدیره غیر موظف دکتري
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام) 10102835234 اصلی آرمان اسدي 2990637761 عضو هیئت مدیره غیر موظف ليسانس

مشخصات مدیر عامل :

نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
فرهنگ طلوعي 2938267967 دکتري

 

تصمیمات مجمع :

  • صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 29/12/1396 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت
  • سود تقسیمی به ازای هر سهم ‌مبلغ 10ریال مورد تصویب قرار گرفت.
سال منتهی به 29/12/1396
شرح (میلیون ريال)

سال منتهی به 29/12/1396

(میلیون ريال)

سود (زیان) خالص 148.146
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره 75.253
تعدیلات سنواتی 6.906
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده 68.347
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) 9.800
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته 0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته 58.547
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام 0
سود قابل تخصیص 206.693
انتقال به اندوخته‌ قانونی 7.407
انتقال به سایر اندوخته‌ها 0
سود (زیان) انباشته پايان دوره 199.286
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) 19.600
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) 179.686
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال 76
سود نقدی هر سهم (ریال) 10
سرمایه 1.960.000

 

  • سامان پندار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید

 

  • بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر به مدت 2سال انتخاب گردیدند.

 

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري امين اعتماد حقوقی سهامی خاص 10102773194 اصلی
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص) حقوقی سهامی خاص 14003698249 اصلی
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام) حقوقی سهامی عام 10102835234 اصلی
ريل پرداز نو آفرين حقوقی سهامی خاص 10103357053 اصلی
سيمرغ آهنين ايرانيان حقوقی سهامی خاص 10320255756 اصلی

 

  • حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

 

شرح سال قبل سال جاری توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000 بابت برگزاری 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 294,000,000 588,000,000 به صورت ناخالص

 

  • روزنامه اطلاعاتودنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال جاری انتخاب گردید.
  • سایر موارد: سايرموارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد