| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۲

 

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت ريل پرداز سير – نماد: حريل

 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/04/31 درمحل تهران – خيابان وليعصر (عج) بالاتراز تقاطع شهيد بهشتي نبش کوچه دلبسته پلاک 2141 هتل سيمرغ – سالن آيين برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید

با توجه به استانداردهاي حسابداري نياز به ارزش گذاري واگن هاي باري دارد که درخواست کارشناسي مذکور از کانون کارشناسان رسمي دادگستري انجام شده است ولي پاسخ آن تا تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31/04/1402 دريافت نشده است و مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 10:00 روز شنبه تاریخ 1402/05/14 و در محل تهران خيابان وليعصر (عج) بالاتراز تقاطع شهيد بهشتي نبش کوچه دلبسته پلاک 2141 هتل سيمرغ برگزار گردد.

 

R7UR1NH9D6ttcocydjZaTA==