| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

صعود ۲۴ پله ای شرکت ریل پرداز سیر در رتبه بندی IMI-100

tamallok-rpseir

به گزارش روابط عمومی شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام): بر اساس نتایج اعلام شده از نتایج رتبه بندی IMI-100 در سال ۱۳۹۸ (بر اساس اطلاعات مالی سال ۱۳۹۷) شرکت ریل پرداز سیر با ارتقای ۲۴ رتبه نسبت به سال ۱۳۹۶ در رتبه ۳۰۰ ام در بین شرکت های بزرگ ایران و با ارتقای ۶ رتبه در شرکت های گروه حمل و نقل و خدمات وابسته در رتبه ۸ام جای گرفته است.

لازم به ذکر است شرکت ریل پرداز سیر در سال ۱۳۹۶ در رتبه ۳۲۴ ام شرکت های بزرگ ایران و رتبه ۱۴ام در شرکت های گروه حمل و نقل و خدمات وابسته جای گرفته بود.