| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

عملکرد صنعت ریلی در بازار سرمایه

drtolui-rpseir

وقتی خلیج فارس تحریم شد و امکان صادرات از طریق بنادر وجود نداشت، با کامیون هم که نمی توان حجم بزرگی صادرات انجام دهند، مجبور به استفاده از حمل ریلی شدند.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ریل پرداز سیر

به گزارش روند بورس امروز، صنعت پتروشیمی جزو صنایعی بود که در دوران تحریم قانع شد که نیاز به حمل ریلی دارد. وقتی خلیج فارس تحریم شده و بنادر خلیج فارس تحریم شده و امکان صادرات از طریق بنادر وجود ندارد، با کامیون هم که نمی توان حجم بزرگی صادرات انجام دهند، مجبور به استفاده از حمل ریلی هستند. اما این استفاده مشروط به پیش درآمدهایی است. در خصوص حمل و نقل ریلی در بازار سرمایه با دکتر فرهنگ طلوعی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ریل پرداز سیر گقت و گویی صورت گرفته که ما حصل این گفتگو در یک گزارش و ۴ پادکست در سایت بورس امروز منتشر شده است. در ادامه مطالب منتشر شده، ذکر شده است.

جزئیات قرارداد خرید واگن داخلی در حریل
جزئیات سرمایه گذاری حریل در بخش خدمات مسافری
بررسی سرمایه گذاری شرکت های ریلی در صنعت فولاد
افزایش همکاری‌های حریل با صنایع پتروشیمی

این خبر در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در روند بورس امروز منتشر شده است.