| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

عملیات حمل ریلی محمولات معدنی فولاد خوزستان توسط شرکت ریل پرداز سیر به مدت سه سال

عملیات حمل ریلی محمولات معدنی فولاد خوزستان

شرکت فولاد خوزستان به عنوان دومین شرکت بزرگ فولادی کشور و با ظرفیت حمل حدود 11 میلیون تن مواد اولیه و محصولات توانسته است با ظرفیت سازی مناسب بخش قابل توجهی از حمل محمولات خود را از جاده به ریل منتقل نماید. در حال حاضر 35 درصد از محمولات فولاد خوزستان توسط حمل ریلی انجام می پذیرد و این امر گویای ظرفیتهای بالقوه و بسیار بالای این شرکت در افزایش حمل ریلی محمولات می باشد. خوشبختانه برنامه های توسعه ای شرکت فولاد خوزستان در بخش حمل ریلی گویای ظرفیت سازیهای مناسب این شرکت جهت افزایش توان حمل ریلی می باشد.
در این راستا شرکت ریل پرداز سیر نیز با پیشنهاد، ارائه و اجرای راهکار عملیاتی در بخش تخلیه واگنهای لبه بلند موجبات تقویت توان حمل ریلی شرکت فولاد خوزستان را فراهم نمود. قابل ذکر اینکه تا قبل از اجرای این طرح صرفاً واگنهای خاصی امکان تخلیه در فولاد خوزستان را دارا بودند ولی با اجرای این طرح کلیه واگنهای لبه بلند کشور امکان تخلیه در این شرکت را خواهند داشت.
بر این اساس شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) با انعقاد قراردادی سه ساله با شرکت فولاد خوزستان، حمل ریلی سالیانه 350 هزار تن و جمعاً 1.050 هزار تن از محمولات معدنی این شرکت معظم را در مسیر سنگان به فولاد خوزستان به برعهده گرفت.
عملیات حمل ریلی توسط شرکت ریل پرداز سیر از تاریخ 17/06/1397 آغاز گردیده و امید است همکاری با این شرکت معظم در سایر زمینه های پیشنهاد شده مورد استقبال قرار گیرد.