| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت ریل پردازسیر(سهامی عام)
شماره ثبت 353398 شناسه ملی 10104008480
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام )
دعوت می گردد درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، که در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۰۹:۰۰ صبح در محل: سالن همایش سپهر هتل بزرگ ارم به آدرس: میدان ونک بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب برگزارمی گردد، حضور به هم رسانند.
از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد برای دریافت برگ ورود به جلسه، با در دست داشتن کارت ملی و وکالتنامه رسمی یا معرفی نامه (حسب مورد ) روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ به آدرس:
تهران – خیابان بخارست نبش کوچه یازدهم ساختمان شماره 38 طبقه 5، امورسهام مراجعه نمایند .
دستورجلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت هاي مالی سال (دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹)
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین پاداش هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد
هیات مدیره شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام)