| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پرداز سیر برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پرداز سیر روز سه شنبه 18 تیرماه 1398 از ساعت 9 صبح با حضور 62 درصد سهامداران در هتل ارم برگزار شد.

آقای مدهوش طوسی، رییس مجمع، آقایان: باقری و ذاکری، ناظرین مجمع، آقای اویسی، دبیر مجمع و آقای میر حسینی مدیر عامل تركيب هيئت مديره را تشكيل می دهند