| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

معارفه قائم مقام مدیر عامل شرکت ریل پرداز سیر

به گزارش روابط عمومی ریل پرداز سیر طی مراسمی با حضور مدیر عامل هلدینگ ارزش آفرینان و مدیر عامل ریل پرداز سیر معارفه آقای مهندس حسین پور جعفر بعنوان قائم مقام مدیر عامل و آقای دکتر زارعی بعنوان مدیر فروش حمل و نقل بین المللی ریلی انجام شد.
در این مراسم آقای دکتر باقری ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت ریل پرداز سیر نسبت به توسعه شرکت ابراز امیدواری کردند.
دکتر باقری با توجه به قرار گرفتن ایران در کریدور بین المللی آسیایی این موقعیت را بزرگترین امتیاز برای کشور و در نهایت شرکت ریل پرداز سیر دانست.
در ادامه آقای دکتر طلوعی ضمن تشکر از اعضاء شورای معاونین و مدیران شرکت حکم قائم مقامی خود را به آقای مهندس پور جعفر اعطاء نمودند.
همچنین در این مراسم با توجه به تغییر چارت سازمانی و اضافه شدن معاونت ترانزیت و حمل و نقل بین الملل طی حکمی آقای دکتر زارعی بعنوان مدیر فروش حمل و نقل بین المللی ریلی منصوب شد.