| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

معارفه مدیر حسابرسی داخلی شرکت ریل پرداز سیر

مدیر حسابرسی داخلی شرکت ریل پرداز سیر

با حضور مدیر عامل محترم ،معاونین و مدیران شرکت ریل پرداز سیر آقای فینی به عنوان مدیر حسابرسی داخلی شرکت ریل پرداز سیر معارفه گردید.

در این جلسه آقای طلوعی مدیر عامل شرکت با تاکید بر اهمیت حسابرسی نقش آقای فینی در افزایش شفافیت و انتشار به موقع اطلاعات برای سهامدران بسیار حائز اهمیت دانستند.

گفتنی است جذب حسابرس داخلی از ابتدای سال 1397 در دستور کار واحد منابع انسانی شرکت قرار داشته است و در مجمع عمومی عادی سالیانه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.