| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

نشانه گیری بازار ترانزیت و حمل ونقل کشورهای CIS با شکل گیری معاونت ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در شرکت ریل پرداز سیر

نشانه گیری بازار ترانزیت و حمل ونقل کشورهای CIS

معاونت ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در شرکت ریل پرداز سیربا هدف نشانه گیری بازار ترانزیت و حمل ونقل کشورهای CIS شکل می گیرد.

با حضور مدیر عامل و معاونین و مدیران شرکت آقای عباس مهرایی، به عنوان معاون ترانزیت و حمل و نقل بین المللی شرکت ریل پرداز سیر معرفی شدند.

در این جلسه که با حضور آقای دکتر طلوعی، معاونین و مدیران شرکت برگزار گردید، مدیر عامل شرکت ضمن معرفی و بیان سوابق اجرایی و اداری آقای دکتر مهرایی دلایل شکل گیری این معاونت را با توجه به جلسات استراتژیک برگزار شده در شرکت ریل پرداز سیر و هولدینگ ارزش آفرینان فدک ارتقاء جایگاه مدیریت حمل و نقل بین المللی شرکت به معاونت مدیر عامل عنوان نمودند تا بتوان تمرکز بیشتری در بحث ترانزیت و بازار بین المللی حمل و نقل ایجاد نمود.

مدیر عامل شرکت ریل پرداز سیر در ادامه یکی از مهمترین وظایف این معاونت را پیگیری و اجرایی نمودن سهم شرکت ریل پرداز سیر از بازار ترازیت و حمل و نقل ریلی از مبداء چین به سمت کشور های اروپایی از طریق ایران عنوان نمودند.

دکتر طلوعی در پایان حکم آقای مهرایی را به ایشان تقدیم نمودند. قسمتی از متن حکم معاونت جدید شرکت بدین شرح است:

جناب آقای مهرایی، با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “معاون ترانزیت و حمل و نقل بین المللی شرکت ریل پرداز سیر(سهامی عام)” منصوب می شوید. امیدوارم با بهره گیری از تجربیات ارزنده خود در راستای اهداف عالیه شرکت گام بردارید.
انتظار است با توجه به جایگاه مهم حمل و نقل بین المللی و ترانزیت، در راستای فعالیتها و استراتژی شرکت و در هماهنگی کامل نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید.

مدیریت عامل شرکت ریل پرداز سیر