| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

واگن لبه بلند

واگن لبه بلند

انواع واگن لبه بلند

این نوع واگن به دو صورت چهار محوره و شش محوره (بوژی دار) ساخته شده و در راه آهن ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

این نوع واگن ها برای حمل مواد معدنی فله طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرند.

در حال حاضر از واگن های لبه لند اتریشی ، ایرانی ، رومانی، روسی ،اکراینی و هندی استفاده می شود.

این واگن ها در هر طرف دارای یک یا دو درب لولایی دو لنگه می باشند. همچنین در کف برخی از این واگن ها دریچه هایی تعبیه شده است تا بتوان پس از آزاد کردن ضامن کناری عمل تخلیه از کف واگن انجام شود.

لازم به ذکر است چون در حال حاضر جهت تخلیه مواد این واگن از واگن برگردان استفاده می شود ، واگن های جدید فاقد درب لولا دار می باشند.