Flat Wagons

Eight-Axle Open Wagon
 • ظرفیت بارگیری : 70 ton
 • وزن تار : 29.9 ton
 • حجم :
Six-Axle All-Metal Open Wagon
 • ظرفیت بارگیری : 66 ton
 • وزن تار : 21 ton
 • حجم :
Four-Axle All-Metal Open Wagon
 • ظرفیت بارگیری : 56 ton
 • وزن تار : 34 ton
 • حجم :
Four-Axle Open Wagon
 • ظرفیت بارگیری : 73 ton
 • وزن تار : 27 ton
 • حجم :
Four-Axle Open Wagon With Solid Car Body
 • ظرفیت بارگیری : 93 ton
 • وزن تار : 29 ton
 • حجم :
Four–Axle Wagon For Containers Of Middle Tonnage On Open Wagon Base
 • ظرفیت بارگیری : 70 ton
 • وزن تار : 24 ton
 • حجم :
Four–Axle All-Metal Wagon For Pulpchips
 • ظرفیت بارگیری : 60 ton
 • وزن تار : 22 ton
 • حجم :
Four–Axle Open Hopper- For Hot Pellet
 • ظرفیت بارگیری : 72 ton
 • وزن تار : 18.24 ton
 • حجم :
Four–Axle Hopper-Batcher With Connecting Gangway
 • ظرفیت بارگیری : 20 ton
 • وزن تار : 26 ton
 • حجم :