| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

ورود واگنهای جدید به ناوگان حمل و نقل شرکت ریل پرداز سیر

ورود واگنهای جدید به ناوگان حمل و نقل شرکت ریل پرداز سیر

ورود واگنهای جدید به ناوگان حمل و نقل شرکت ریل پرداز سیر(سهامی عام)
تعداد 10 دستگاه واگن باری جدید به ناوگان حمل و نقل شرکت ریل پرداز سیر(سهامی عام) افزوده شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ریل پرداز سیر آقای دکتر طلوعی مدیر عامل شرکت ریل پرداز سیر ضمن تبریک 26 آذر روز ملی حمل و نقل، خبر ورود 10 دستگاه واگن باری جدید به ناوگان حمل و نقل شرکت را بیان نمودند.
دکتر طلوعی در ادامه بیان نمودند: این واگنها همگی تولید شرکتهای داخلی می باشد که با اضافه شدن این 10 دستگاه واگن، تعداد واگنهای شرکت به 1131 دستگاه می رسد و باعث جذب بار و سود آوری بیشتر شرکت میگردد و انشالله بتوانیم رکورد افزایش حمل بار را در سال 1399 افزایش دهیم.