| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

درخواست‌های فعالان بخش ریلی از وزیر راه و شهر سازی

درخواست‌های فعالان بخش ریلی از وزیر راه و شهر سازی

در آیین گرامیداشت هفته حمل‌ونقل در راه‌آهن مطرح شد:

توجه به حمل‌ونقل باری ریلی

دکتر فرهنگ طلوعی رئیس کارگروه باری انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت‌های باری، گفت: اگر بخواهیم به جایگاه مناسبی درحمل‌ و نقل ریلی برسیم، باید عمده توجه ما به حمل‌ و نقل ریلی بار باشد.
وی با اشاره به اینکه جزیره ای عمل کردن در شقوق مختلف حمل و نقلی در کشور از جمله چالش های این بخش محسوب می شود، افزود: چاره ای جز ترکیب انواع روشهای حمل‌ و نقل در کشور نداریم.
وی خواستار به روز رسانی طرح جامع حمل‌ و نقل شد و پیشنهاد کرد که از ظرفیت های بخش خصوصی، انجمن ها و تشکل های صنفی در مورد ساماندهی حمل‌ و نقل کشور استفاده شود.
ایشان همچنین خواستار ارائه مشوق های بیشتر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه زیر ساخت های ریلی شد و گفت: اتصال چشمه های بار به شبکه ریلی موجب افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی می شود.
ایجاد نهاد رگولاتوری، واگذاری ایستگاه ها و امکانات تخلیه و بارگیری به بخش خصوصی، تقویت ارتباط صنعت ریلی با مراکز دانشگاهی و علمی، تشکیل شرکت های توانمند، تقویت مدیریت لجستیک و توجه بیشتر به حمل‌ونقل ترکیبی از جمله پیشنهادات رئیس کارگروه بلند پایه انجمن صنفی شرکت های حمل‌ و نقل ریلی برای تقویت صنعت ریلی در این مراسم بود.

درخواست‌های فعالان بخش ریلی از وزیر راه و شهر سازی

همزمان با برگزاری آیین گرامیداشت هفته حمل‌ونقل در شرکت راه‌آهن، فعالان بخش خصوصی مشکلات و مسائل خود را با محمد اسلامی وزیر راه و شهر سازی و مدیرعامل راه‌آهن مطرح کردند.
به گزارش روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، محمد رجبی رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقلی و خدمات وابسته در این همایش با بیان دغدغه‌های مربوط به صنعت ریلی و راهکارهای توسعه این صنعت، خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح تجدید ساختار صنعت ریلی کشور را مجددا در دستور کار قرار دهید تا شاهد بلوغ و شکوفایی حمل‌ونقل ریلی باشیم.
وی به سابقه این انجمن و بخش‌های مختلف و کارگروه‌های مربوط اشاره کرد و افزود: این انجمن، شرکت‌های مالک لکوموتیو، مالک واگن‌های باری و مالک واگن مسافری را شامل می‌شود و از چندین کارگروه تشکیل شده است.‌
رجبی با بیان اینکه بازگشت سرمایه در صنعت ریلی پایین است، اضافه کرد: در اقتصاد حمل‌ونقل سهم بخش ریلی بسیار گران است و مشوق های زیادی برای تشویق سرمایه گذاران باید در نظر گرفته شود.
وی با یادآوری اینکه در موضوع تعرفه گذاری و مالیات ها نیز مشمول زمان می شویم، گفت: اگرچه بازخورد مثبت داشتیم اما نیاز به توجه بیشتری داریم .
رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقلی و خدمات وابسته، خواستار توجه به موضوع رگولاتور در بخش ریلی، بازنگری قانون دسترسی بر اساس شرایط جدید در جهت اقبال بخش خصوصی به این صنعت، افزایش بهره وری در بخش ریلی، توجه بیشتر وزیر راه و شهرسازی به انجمن ها و دخالت دادن آنها در تصمیم گیری، اعطای تسهیلات برای ورود واگن های باری ومسافری جدید و نیز تعمیر واگن های بالای ۳۰ سال شد.