| دسته بندی های مرتبط: | برچسب های مرتبط:

گزارش جلسات دوره ای مدیر عامل محترم ریل پرداز سیر

گزارش دیدار مدیر عامل محترم و مدیر سیر و حرکت با مدیر کل و معاون فنی و رییس بازرگانی ناحیه کرمان و جلسه مدیر عامل محترم، جناب اقای مهندس پور جعفر به همراه آقایان مهندس ولی نژاد و مهندس فخرایی و آقای مهندس شرقی با مدیر کل محترم ناحیه شرق، مهندس حکامی در اداره کل ناحیه شرق (طبس) پیرامون مسائل منطقه.