24 10 2
جذب نخبگان در هلدینگ فدک
به گزارش واحد منابع انسانی شرکت ریل پرداز سیر، هلدینگ ارزش آفرینان فدک در نظر دارد، جهت رفع نیازمندی نیروی انسانی متخصص خود، با تعداد پذیرش ۳۹ نفر در عناوین شغلی متنوع، از طریق برگزاری کانون ارزیابی اقدام به ...
دسته بندی : داخلی ادامه مطلب
24 10 2
حکم انتصاب جانشین مدیر عامل در امور سیر و حرکت
اطلاعیه حکم انتصاب جانشین مدیر عامل شرکت ریل پرداز سیر در امور سیر و حرکت بسمه تعالی جناب آقای حسین زاده با سلام با عنایت به پیشنهاد کمیته انتصابات و نظر به تعهد و تجربیات و تخصص جنابعالی به ...
دسته بندی : داخلی ادامه مطلب
07 05 2
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۲
  موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت ريل پرداز سير – نماد: حريل   الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب
30 04 2
آگهی لغو مجمع عمومی فوق العاده شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) ۱۴۰۲
آگهی لغو مجمع عمومی فوق العاده شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) ثبت شده به شماره 353398 شناسه ملی 10104008480   پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 19 تیر ماه 1402 به شماره 28433 در خصوص برگزاری ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب
alert-rpseir
24 04 2
گزارش کنترلهای داخلی شرکت
دوره و دامنه مورد گزارش شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) گزارش کنترلهای داخلی در تاریخ ۱٤۰۱/۱۲/۲۹ این گزارش در راستای دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار تهیه شده است و محدود به کنترلهای داخلی حاکم بر ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب
alert-rpseir
24 04 2
اطلاعیه پرداخت سود سهام سنواتی
با سلام پیرو سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) اطلاعیه پرداخت مطالبات سنواتی سود سهام رسوب شده در خصوص سهامداران فاقد ثبت نام در سامانه سجام مذاکره کتبی با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب