دسته بندی: بین الملل

drmehraei.rpseir
۰۶ , ۰۸ , ۹۸
باید و نبایدهای ترانزیت ریلی کشور
عباس مهرآیی/ معاون ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی شرکت ریل‌پرداز سیرتوسعه حمل‌ونقل (ترانزیت) ریلی کشور را در قالب دو موضوع می‌توان تحلیل کرد؛ بخش اول شامل زیرساخت‌ها است (شبکه و لکوموتیو) که کاملا در اختیار بخش دولتی است. در این ...
drsedighi-rpseir
۲۹ , ۰۷ , ۹۸
شاخصهای کلیدی موثر در رشد شرکتهای حمل و نقل ریلی باری
شاخصهای کلیدی موثر در رشد شرکتهای حمل و نقل ریلی باری *حسن صدیقی، معاون بازرگانی و لجستیک شرکت ریل پرداز سیر یکی از مهمترین شاخصهای کلیدی بیانگر رشد در هر سازمان، درآمد عملیاتی است. افزایش درآمد در یک شرکت ...