دسته بندی: حمل و نقل لجستیک

۰۵ , ۰۲ , ۹۷
آغاز عملیات ریل گذاری خط فرعی و ایجاد سایت بارگیری اختصاصی شرکت ریل پرداز سیر در ایستگاه سنگان جدید
شرکت ریل پرداز سیر در راستای توسعه ظرفیت و توان بارگیری خود در منطقه سنگان با مشارکت راه آهن ج.ا.ا، ریل گذاری پروژه احداث ۴۵۰ متر خط فرعی جهت ایجاد سایت بارگیری اختصاصی خود را آغاز نمود. اجرای این ...