دسته بندی: داخلی

۰۵ , ۰۲ , ۹۷
جلسه کارگروه واگنهای لبه بلند با حضور مدیران عامل شرکتهای ریلی باری در شرکت ریل پرداز سیر برگزار شد .
جلسه شرکتهای کارگروه واگنهای لبه بلند درساعت ۱۵ چهارشنبه مورخه ۴مرداد ماه ۹۶ با حضور مدیران عامل محترم شرکتهای حمل و نقل ریلی و جناب آقای دکتر بابایی دبیر محترم انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و ...
دسته بندی : داخلی ادامه مطلب