نمایشگاه معدن و صنایع معدنی ۱۳۹۶

۲۷ , اردیبهشت , ۹۷
[gm album=2]