احداث سازه تخلیه بندرعباس

۱۳۹۷/۰۲/۰۵
| دسته بندی :
حمل لجستیک
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تاریخ پایان پروژه ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
درصد پیشرفت پروژه 23 درصد
آخرین وضعیت در حال اجرا