خرید ۱۳۰۰ دستگاه واگن باری

۱۳۹۷/۰۲/۰۵
| دسته بندی :
توسعه و سرمایه گذاری
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تاریخ پایان پروژه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد پیشرفت پروژه 20 درصد
آخرین وضعیت تعداد 50 واگن از واگن سازی اراک در خرداد ماه 1397 دریافت گردید.

تعداد ۴۸۰ واگن از ایران

تعداد ۴۰۰ واگن از روسیه که تعداد ۱۲۷ واگن آماده به تحویل می باشد و الباقی واگن ها ثبت سفارش شده است

تعداد ۴۲۰ واگن از روسیه که تفاهم نامه امضا شده است