پروژه افزایش آمادگی ناوگان تا سطح ۹۵%

۱۳۹۷/۰۲/۰۵
| دسته بندی :
خدمات فنی و مهندسی
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تاریخ پایان پروژه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد پیشرفت پروژه 70 درصد
آخرین وضعیت 100