پروژه افزایش آمادگی ناوگان تا سطح 95%

1397/02/05
| دسته بندی :
خدمات فنی و مهندسی
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تاریخ پایان پروژه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
آخرین وضعیت پایان یافته