پروژه مطالعه افزایش بهره‌وری ناوگان

۱۳۹۷/۰۲/۰۵
| دسته بندی :
توسعه و سرمایه گذاری
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تاریخ پایان پروژه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد پیشرفت پروژه 54 درصد
آخرین وضعیت 100