آرشیو آخبار

اخبار

گزیده سخنان مدیرعامل شرکت از مشکلات و سختی های زیادی سربلند بیرون آمد، انشاالله در باقی مسائل در ادامه سال هم پیروز باشد. مسئولیت ها و اختیارات مهندس چائی‌چی در حوزه بازرگانی بعد از ...