برچسب: حریل

۰۳ , ۰۵ , ۹۷
آگهی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام ) بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) می رساند ، پرداخت سود عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ بشرح جدول ذیل می باشد: توضیحات : ...
دسته بندی : سهام ادامه مطلب